November 28, 2023

Cơ hội tiền điện tử gấp 100 lần: Trò chơi trên web 3

Web 3 Games vs Gamefi Gamefi, do việc lạm dụng và thiếu giá trị lâu dài trong thị trường tăng trưởng trước đây, đã bị thay […]
November 22, 2023

Những đồng tiền nào có thể được GIỮ khi giá Bitcoin giảm (Tháng 11 năm 2023)

Giá Bitcoin vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 đã trải qua một sự suy giảm, giảm từ 36925 xuống còn 35275, mất đi 1000 điểm, […]
November 13, 2023

Mã thông báo chuỗi công khai gấp 100 lần vào năm 2024

Lịch sử năm sóng tăng của Bitcoin Dựa trên dữ liệu lịch sử của Bitcoin, trong mỗi chu kỳ tăng, những đợt tăng vượt quá Bitcoin […]
November 9, 2023

Mã thông báo Oracle tiềm năng của tháng 11 năm 2023

  Vấn đề Oracle “Vấn đề tiên tri” trong blockchain đề cập đến thách thức kết nối các hợp đồng thông minh với dữ liệu bên […]