September 22, 2023

Cách mua và bán mã thông báo BRC-20 SATS

Có thể mua token BRC-20 còn không? Token BRC-20 đã trở nên phổ biến vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, sự phổ biến của chúng […]
July 17, 2023

Mã thông báo Deso là gì? Dự đoán giá? Đây có phải là đồng xu gấp 100 lần tiếp theo không?

Token DESO là gì? DESO là một blockchain công khai tầng 1, và điểm khác biệt chính so với Ethereum, SOL và các blockchain công khai […]
July 13, 2023

Arweave (AR) Coin là gì? Làm thế nào để khai thác? Đầu tư có đáng không? Nó có phải là tiền tệ gấp 100 lần tiếp theo không?

Arweave (AR) là gì? Tương tự như Filecoin, Arweave cũng là một dự án lưu trữ phi tập trung. Lưu trữ trên Web2 đều tập trung […]
May 16, 2023

Swingby Token có phải là một khoản đầu tư tốt?

Swingby là gì? Nếu DEX DeFi được xây dựng bằng hợp đồng thông minh của ETH, thì tiền điện tử bên ngoài cấu trúc của Ethereum […]