November 22, 2023

Những đồng tiền nào có thể được GIỮ khi giá Bitcoin giảm (Tháng 11 năm 2023)

Giá Bitcoin vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 đã trải qua một sự suy giảm, giảm từ 36925 xuống còn 35275, mất đi 1000 điểm, […]