September 22, 2023

Cách mua và bán mã thông báo BRC-20 SATS

Có thể mua token BRC-20 còn không? Token BRC-20 đã trở nên phổ biến vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, sự phổ biến của chúng […]
May 12, 2023

BRC-20, Tại sao nó là Cơ hội 1000X tiếp theo?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: BRC-20 mang rủi ro cực kỳ cao và hiện tại, việc phát hành mã thông báo của dự án không […]
May 12, 2023

Mã thông báo BRC-20 Ordi và dự đoán giá là gì

1.1 Ordi Token là gì? Mã thông báo Ordi gần đây đã trở nên phổ biến đáng kể, với giá trị của nó tăng hơn 100 […]