May 16, 2023

Hard Fork là gì và nó mang lại những hiệu ứng gì?

Một hard fork đề cập đến một sự thay đổi đáng kể trong giao thức của blockchain làm cho các khối hoặc giao dịch không hợp […]
May 16, 2023

Giá tiền xu sau khi FIL Hard Fork là bao nhiêu

Mã thông báo mạng lưu trữ phi tập trung Filecoin (ký hiệu FIL) sẽ trải qua một đợt hard fork vào ngày 27 tháng 4 lúc […]