Phân tích dự án AI của Solana 2024
April 25, 2024
Phân tích dự án AI của Solana 2024
April 25, 2024

Liệu Solana ETF có được SEC chấp thuận không? Ước tính giá là gì?


ETF Ethereum đã được phê duyệt vào tháng 5 năm 2024. Ba ngày trước khi ETF được phê duyệt, giá Ethereum trong 24 giờ đã đột ngột tăng từ 2900 đô la lên 3700 đô la. Sau khi ETF chính thức được phê duyệt, giá không tiếp tục tăng mà duy trì ở mức 3700 đô la đến 3800 đô la. Điều này rất giống với tình huống của ETF Bitcoin, vì vậy ETF không phải là lý do chính cho sự tăng giá.

Screenshot

Tuy nhiên, tin tức về ETF vẫn rất quan trọng vì việc một ETF cho một token nhất định có được SEC phê duyệt hay không cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với token đó. Sau khi SEC phê duyệt ETF Bitcoin và ETF Ethereum, cái tiếp theo có khả năng được phê duyệt sẽ là ETF Solana.

Khả năng phê duyệt ETF Solana là bao nhiêu?

Bitcoin và Ethereum đã cho thấy sự khác biệt lớn về câu chuyện. Bitcoin đại diện cho thanh toán bằng blockchain, trong khi Ethereum đại diện cho công nghệ blockchain. Đây là lý do chính tại sao hệ sinh thái Bitcoin không được ưa chuộng vào năm 2024. Bất kể Bitcoin có lớp 2 trưởng thành hay không, hầu hết người dùng đều đồng ý rằng Bitcoin là vàng kỹ thuật số và sẽ không được sử dụng như một công nghệ.

Là đại diện của công nghệ blockchain, Ethereum sẽ có xu hướng giảm giá vào năm 2024 nếu không được phê duyệt ETF. Việc phê duyệt ETF cho phép Ethereum huy động vốn trên thị trường chứng khoán như một cổ phiếu. So với Ethereum, Solana được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp truyền thống. Nếu ETF Ethereum có thể được SEC phê duyệt, thì việc phê duyệt ETF Solana cũng có thể sẽ sớm xảy ra.

JP Morgan có quan điểm khác về ETF Solana, tin rằng nó không có khả năng được phê duyệt. Việc phê duyệt Ethereum là do lý do chính trị.

Bất kể lý do gì đằng sau việc phê duyệt ETF tiền điện tử, động lực đằng sau các ETF là con người. Miễn là có đủ vốn đằng sau một tài sản tiền điện tử ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người, ETF sẽ được phê duyệt. Các lý do khác chỉ được sử dụng để đầu cơ giá cả.

Giá Solana sẽ là bao nhiêu sau khi ETF được phê duyệt?

Bất kể khi nào ETF Solana được phê duyệt, kết quả cuối cùng sẽ giống với ETF Bitcoin và ETF Ethereum: giá sẽ giảm sau khi được phê duyệt. Giá sẽ tăng trước khi được phê duyệt.

Do đó, giá Solana có thể sẽ có sự suy giảm đáng kể sau khi ETF được phê duyệt. Trước khi được phê duyệt, giá sẽ tăng do tin tức tích cực.

Khi nào chúng ta có thể biết ETF Solana sẽ được phê duyệt?

Trước khi ETF Bitcoin và ETF Ethereum được phê duyệt, có một tín hiệu rất rõ ràng: số lượng người thảo luận về chủ đề này đột ngột tăng lên.

Vì vậy, việc chú ý đến sự quan tâm của cộng đồng đối với ETF Solana có thể cho biết khi nào ETF Solana sẽ được phê duyệt.