Site icon Ask BingX: Token Coin Trading Assistant

Những đồng xu 100 lần tiếp theo vào năm 2023 là gì? phân tích

Nền và Lời mở đầu

Token Balancer trong năm 2023 có sự tương đồng đáng kinh ngạc với token Balancer trong chu kỳ thị trường gấu trước đó. Trong chu kỳ thị trường tăng trưởng trước đó, token Balancer là một trong những token meme hàng đầu trên chuỗi khối công cộng. Loại token này yêu cầu vốn tương đối thấp: bạn có thể đầu tư 1 đô la, 100 đô la hoặc thậm chí 1 triệu đô la. Ai cũng có thể sở hữu một token. Đồng thời, do vốn hoá thị trường thấp, biến động giá bị ảnh hưởng bởi những người tạo sự thịnh hành, và biên độ biến động giá có thể lên đến 1000 lần hoặc thậm chí cao hơn.

Tuy nhiên, các token meme cũng mang đến rủi ro rất lớn và không phù hợp để nắm giữ trong dài hạn. Do đó, sau một số giai đoạn giáo dục về token meme, cơ hội để đạt được lợi nhuận hơn 100 lần trở nên ngày càng hiếm. Khi có sự xuất hiện của quy định, có thể dự đoán rằng vào năm sau, năm 2025, khả năng một token meme có cơ hội đạt lợi nhuận 100 lần sẽ là không.

Tìm token meme tiếp theo lên tới 100 lần

Năm 2023, các dự án phổ biến trong chu kỳ thị trường gấu đều là chuỗi Layer 2. Chỉ các dự án nóng mới có thể thu hút số lượng tiền lớn nhất và số lượng người dùng lớn nhất. Theo dữ liệu niêm yết từ BingX, các dự án Layer 2 đã niêm yết trên BingX trong năm 2023 bao gồm:

Base: TOSHI, BALD zkSync: CHEEMS Arbitrum: ARB, MAGIC, GRAIL, GMX, SPA, RDNT, PERP, VELA, JONES, TROVE Optimism: VELO, OLE, HFT, PERP, HOP, UNI, CRV, WOO, SUSHI, SNX, 1INCH, AAVE

Trong số các token chuỗi công cộng niêm yết trên BingX, những token đã tăng trên 100 lần bao gồm:

Toshi (Base), Bald (Base), Cheems (zkSync), Aidoge (ARB). Ngoại trừ OP, tất cả đều không có token meme. Ba chuỗi công cộng đã tăng trên 100 lần đều là token meme và thuộc về các token meme hàng đầu trên chuỗi công cộng.

Luật lệ về token meme tăng trên 100 lần

Tại sao không phải là chuỗi OP? Bởi vì sự khác biệt chính giữa OP và ARB, zkSync và Base là OP sau khi niêm yết đã tăng giá đáng kể, thu hút nhiều tài nguyên trên chuỗi công cộng, do đó không còn cần các token meme để duy trì sự phổ biến của token. Do đó, dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể kết luận rằng token meme tiếp theo tăng trên 100 lần chắc chắn sẽ là một token meme trên các chuỗi công cộng Linea và Polygon ZKEvm sắp tới.

Rủi ro của các token meme

Các token meme hiện tại đang mang đến rủi ro cao nhất trong tất cả các token. Các “rug pull” gần đây trong nhiều dự án zkSync và “rug pull” của token Bald trong vòng 7 ngày sau khi niêm yết cho thấy điều này. Vì các token meme không có giá trị nội tại, có thể dự đoán rằng chu kỳ sống của chúng sẽ không vượt quá 1 tuần trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Lưu ý pháp lý:

Nội dung trên không đại diện cho lời khuyên tài chính. Đầu tư vào các token meme có rủi ro rất cao. Người dùng nên thực hiện nghiên cứu của riêng mình (DYOR) trước khi đầu tư vào các token meme.

Exit mobile version