Site icon Ask BingX: Token Coin Trading Assistant

Phân tích dự án AI của Solana 2024

Trong năm 2024, trí tuệ nhân tạo (AI) là câu chuyện chính của blockchain và cũng là kịch bản ứng dụng lớn nhất của blockchain. Solana, với tốc độ nhanh hơn và phí giao dịch thấp hơn so với Ethereum, đã trở thành công nghệ blockchain được lựa chọn nhất bởi các doanh nghiệp truyền thống trong thị trường tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2024.

Sự tăng giá của Solana trong năm 2024 chủ yếu là do các ứng dụng của nó trong hai lĩnh vực Defi và Depin. Trong lĩnh vực AI, Solana vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, vì vậy yếu tố đẩy giá tiếp theo cho Solana sẽ là AI. AI có thể đẩy giá của Solana từ mức cao nhất lịch sử $200 lên $1000.

Tập trung vào các dự án AI trên Solana là để khám phá đồng tiền tăng giá gấp trăm lần tiếp theo trên Solana.

IO.net

IO Net là dịch vụ thuê sức mạnh tính toán của GPU trên Solana. Bất kỳ ai cũng có thể kiếm được phần thưởng USDT của Sol bằng cách cho thuê sức mạnh tính toán của GPU của máy tính của họ. Khác với việc đào, phần thưởng chỉ có sẵn khi sức mạnh tính toán của GPU của bạn được chọn. Nói cách khác, bên muốn sử dụng sức mạnh tính toán của GPU có thể tự do chọn GPU nào để cung cấp sức mạnh tính toán. Do đó, có thể xảy ra trường hợp GPU được đặt trên io.net trong vài tháng mà không có ai chọn, và không có tiền nào có thể kiếm được.

Mặc dù sức mạnh tính toán của bất kỳ card đồ họa nào cũng có thể được đặt trên io.net để thuê, cấu hình tối thiểu được khuyến nghị chính thức là Nvidia RTX 3040.

GetGrass

Get Grass là một AI được xây dựng trên mạng L2 Solana, thu thập dữ liệu sử dụng Internet của người dùng để có được dữ liệu cần thiết cho việc học AI. Đây cũng là mạng L2 đầu tiên trên Solana. Hiện tại, không rõ có các ứng dụng AI cụ thể nào có sẵn trên Grass. Vì việc cung cấp dữ liệu sử dụng Internet có thể kiếm được phần thưởng, nên khuyến nghị rằng bất kỳ người dùng nào muốn tham gia vào dự án đều nên sử dụng máy tính không hoạt động thay vì máy tính làm việc.

TARS AI (Tars Protocol)

Ngoài IO.NET, TARS AI có thể là một dự án hứa hẹn khác trên Solana. TARS cũng là dự án blockchain modul đầu tiên trên Solana. Ban đầu có tên là Tar Protocol, sau khi đổi tên, giao thức Tars được đổi tên thành TARS AI. Vì nó sử dụng một blockchain modul, việc tạo ra các ứng dụng AI trong TARS AI là modul, điều này thân thiện hơn với các nhà phát triển AI. Ngoài SOL, nó cũng hỗ trợ các chuỗi công cộng phổ biến khác bao gồm ARB.

Tóm tắt

Các dự án AI trên Solana không nhiều như trên ETH, và lịch sử của IO.net, GetGrass và TARS AI không quá dài. So với các dự án như WLD, nguồn tài trợ, nhóm phát triển và dự án của chúng tương đối nhỏ. Tuy nhiên, các dự án như vậy cũng có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng lớn hơn và giá trị thị trường cao hơn. So với các dự án với giá trị thị trường đã lớn như WLD, ưu điểm là rõ ràng. Đồng thời, các dự án AI của Solana cũng chưa có một dự án nổi bật. Một khi một dự án nổi bật xuất hiện, không chỉ giá token của các dự án AI của Solana tăng, mà giá token SOL cũng có thể đạt được mức giá cao mới một lần nữa.

Exit mobile version