May 12, 2023

BRC-20, Tại sao nó là Cơ hội 1000X tiếp theo?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: BRC-20 mang rủi ro cực kỳ cao và hiện tại, việc phát hành mã thông báo của dự án không […]
May 12, 2023

Làm thế nào để làm Layer Zero Token Airdrop và dự đoán giá?

Mã thông báo Layer Zero đã rất phổ biến gần đây và người dùng đang tìm cách tham gia vào đợt airdrop. Mã thông báo Layer […]